Kiwa Sicherheitszertifikat - Wasserleitungstechnische Sicherheitsaspekte

Deze beoordelingsrichtlijn is van toepassing op seriematig vervaardigde “gevaarlijke toestellen” die bestemd zijn voor aansluiting op leidingwaterinstallaties.

Van deze gevaarlijke toestellen moet conform NEN 1006 de wateraansluiting zijn voorzien van een terugstroombeveiligingseenheid die is aangepast aan de mate van gevaar van het toestel en de daarin aanwezige stoffen.

De terugstroombeveiligingseenheid moet voorkomen dat het water in de leidingwaterinstallatie wordt verontreinigd als gevolg van eventuele terugstroming van  stoffen uit het gevaarlijk toestel, en/of de daaraan benedenstrooms nog gekoppelde apparatuur of installatie.