Flugsand voor GWW-werken

De beoordelingsrichtlijn BRL 9316 voor Flugsand is m.i.v. 1-1-2016 opgegaan in de BRL 9317 "Poreus materiaal van vulkanische oorsprong". Voor bestaande BRL 9316 certificaten geldt een overgangstermijn tot 1-3-2016.

Voor informatie over de certificering van Flugsand verwijzen wij naar onze informatiepagina betreffende BRL 9317.