Stock

Betonpflastersteine
DE
DE

De beoordelingsrichtlijn 2312 geeft de voorschriften voor de materialen, eigenschappen, eisen en beproevingsmethoden aangaande ongewapende cementgebonden betonstraatstenen en hulpstukken.

Zij is van toepassing op geprefabriceerde betonstraatstenen en hulpstukken voor voetgangersverkeer, voertuigenverkeer en dakbestrating. Bijvoorbeeld voetpaden, voetgangerszones, fietspaden, parkeerzones, straten, snelwegen, industrieterreinen (inclusief dokken en havens), vliegveldverhardingen, bushaltes, benzinestations, dakterrassen etc.

Op basis van BRL 2312 geeft Kiwa een KOMO Kwaliteitsverklaring af.

Für wen?

Gemeenten, waterschappen, aannemers, ingenieursbureau's, toezichthouders en prefab betonproducenten.

Relevant für mich?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde betonstraatstenen. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de betonstraatstenen is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Prozessschritte

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de certificatiedeskundige.

Über Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training, testing en consultancy. Kiwa is marktleider in de water-, gas- en bouwsector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Met ruim 700 specialistische medewerkers is Kiwa in meer dan 40 landen wereldwijd actief. Bovendien heeft Kiwa zogenaamde expertcentres. Deze expertcentres zijn een gezamenlijk initiatief van de verschillende divisies en internationale partners, van waaruit alle beschikbare kennis en ervaring die Kiwa ter beschikking heeft, vanuit een centraal punt wordt gecoördineerd. Op deze manier komt uw vraag of probleem snel terecht op de juiste plaats en kan zo behandeld worden door de meest geschikte deskundigen.

Kontakt

Bosma, Jan-Willem
jan-willem.bosma@kiwa.nl

Ruud Brouwer
rb@kiwa.nl
+31 (0) 70 41 44 573

Helmut Brunnert
helmut.brunnert@kiwa.de

Weitere Informationen

Senden